pekab.se / tjänster

Pekab hisskonsult arbetar med teknisk rådgivning för vertikala transporter såsom hissar, rulltrappor, etc. Våra tjänster kan delas in i följande huvudgrupper:

 • Driftutredningar
  Vi utreder anläggningar med avsikt att analysera varför anläggningen inte fungerar bra. Behövs en modernisering eller räcker det med en enklare reparation? En driftutredning avslutas med ett utlåtande över de åtgärder vi föreslår för att öka funktionsdugligheten.
 • Budgetunderlag
  För de som har fler anläggningar och vill ha en bild över vilka investeringar som kommer att behöva göras i framtiden.
 • Tekniska beskrivningar, förfrågningsunderlag
  Vid nyinstallation eller när en modernisering behöver göras kan vi ta fram en teknisk beskrivning. Denna beskriver de åtgärder som behöver göras och hur de skall utföras. Beskrivningen kan sedan användas för att utforma ett förfrågningsunderlag att använda vid anbudsförfrågningar. Detta för att säkerställa kvalitet och för att förutsättningarna ska bli lika för alla anbudsgivare.
 • Upphandling
  Vi sammanställer förfrågningsunderlag, utskick etc. samt bistår med råd och assistans vid förhandlingar i samband med upphandlingar. Vi erbjuder även anbudsutvärderingar.
 • Entreprenadbesiktningar
  Vi åtar oss alla förekommande entreprenadbesiktningar för stora och små entreprenader.
Utöver de ovan nämnda tjänsterna hjälper vi till med annan teknisk rådgivning för vertikala transporter. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.